Çfarë është Bashkimi Hipostatik?

Termi bashkimi hipostatik është në fakt i lehtë për tu kuptuar, por koncepti prapa termit ka thellësi teologjike. Fjala ‘‘hipostatikë’’ vjen nga fjala Greke ‘‘hupostasis’’. Kjo fjalë shfaqet vetëm katër herë në Dhiatën e Re, më e njohura tek Hebrenjve 1:3 , ku Jezusi thuhet të ishte “Ai, duke qenë … Lexo Më Shumë