Jezusi nuk është më tepër se një profet i zakonshëm

“Jezusi nuk është më tepër se një profet i zakonshëm” Kundërshtimi mysliman: Jezusi është profet si cilido tjetër, Jezusi erdhi vetëm për izraelitët. Muhamedi është profeti më i madh dhe i fundit i cili erdhi për tërë njerëzimin”, (shih Suret 4:171; 5:75; 33:40; 43:59; 43:63-64). Myslimanët e pranojnë Jezusin si … Lexo Më Shumë

A është Kurani mrekulli?

Myslimanët shpallin se Muhamedi ishte analfabet. Ata arsyetojnë: “si mundet që një analfabet të shkruajë një libër si Kurani?” Me anë të kësaj ata nënkuptojnë se autorësia e Kuranit nuk mund të jetë bërë nga dikush i cili nuk lexon, kështu vazhdimisht shkrimi i tij është një mrekulli, që në … Lexo Më Shumë