Muhamedi Në Bibël? (Dhiata e Re) 2/2

Nga: BibelundKoranTeam

Muhamedi Në Bibël? (Dhiata e Vjetër) 1/2

Nga: BibelundKoranTeam

A është Kurani mrekulli?

Myslimanët shpallin se Muhamedi ishte analfabet. Ata arsyetojnë: “si mundet që një analfabet të shkruajë një libër si Kurani?” Me anë të kësaj ata nënkuptojnë se autorësia e Kuranit nuk mund të jetë bërë nga dikush i cili nuk lexon, kështu vazhdimisht shkrimi i tij është një mrekulli, që në … Lexo Më Shumë