Ku shkoi Jezusi menjëherë pas pagëzimit?

A shkoi Jezusi menjëherë në shkretëtirë pas pagëzimit të tij (Marku 1:12-13), apo së pari ai shkoi në Galile, pa dishepujt, dhe mori pjesë në dasëm (Gjoni 1:35,43; 2:1-11)? (Kategoria: Është keqkuptuar teksti) Kjo mospërputhje e dukshme pyet: ‘Ku ishte Jezusi tre ditë pas pagëzimit të tij?’ Marku 1:12-13 thotë … Lexo Më Shumë

Si ishte emri i babait të Jozefit: Jakobi apo Eli?

A ishte Jakobi (Mateu 1:16) apo Eli (Luka 3:23) i ati i Jozefit, burrit të Marisë? (Kategoria: Është keqkuptuar përdorimi i hebraishtes) Përgjigja e kësaj pyetje është e thjeshtë por kërkon pak sqarim. Shumë dijetarë sot bien pajtohen që Mateu jep gjenealogjinë e Jozefit dhe Luka jep atë të Marisë, … Lexo Më Shumë

Kur u soll Arka në Jerusalem: para apo pas filistejve?

A e solli Davidi Arkën e Besëlidhjes në Jerusalem pasi që i mposhti filistejtë (2 Samueli 5 dhe 6), apo më përpara (1 Kronikave kapitulli 13 dhe 14)? (Kategoria: Nuk është lexuar tërë teksti) Kjo vërtet nuk është një problem. Shabir Alija duhej të vazhdonte të lexonte deri tek 1Kronikave … Lexo Më Shumë

Analiza e Mospërputhjeve

Kur i shikojmë mospërputhjet të cilat myslimanët i cekin ne kuptojmë që shumë nga këto gabime nuk janë fare gabime por janë ose keqkuptime të kontekstit ose asgjë më shumë se gabime të kopjuesit. E para është shumë më lehtë për t’u sqaruar, gjersa e dyta ka nevojë për më … Lexo Më Shumë

A ishin 14 apo 13 gjenerata nga mërgimi në Babiloni deri tek Krishti?

A ishin katërmbëdhjetë (Mateu 1:17) apo trembëdhjetë (Mateu 1:12-16) gjenerata nga mërgimi në Babiloni deri tek Krishti? (Kategoria: Është keqkuptuar përdorimin e hebraishtes) Ashtu si Mateu e pohon qartë (1:17), ishin katërmbëdhjetë gjenerata. Në pjesën e parë janë katërmbëdhjetë emra, në të dytën pesëmbëdhjetë dhe në të tretën katërmbëdhjetë. Ndoshta … Lexo Më Shumë

Pse njësoj nuk u tregohet atyre grave për trupin e Jezusit?

Tek (Mateu 16:2;28:7; Marku 16:5-6; Luka 24:4-5;23), grave ju thuhet se çfarë ka ndodhur me trupin e Jezusit, ndërsa tek (Gjoni 20:1) Marisë nuk i tregohet kjo gjë. (Kategoria: Tekstet janë në pajtueshmëri nëse u kushtohet më tepër vëmendje) Engjëjt i tregojnë grave që Jezusi ishte ngritur nga të vdekurit. … Lexo Më Shumë

A është Shkrimi i dobishëm apo jo?

A është tërë shkrimi i dobishëm (2Timoteu 3:16) apo nuk është i dobishëm (Hebrenjëve 7:18)? (Kategoria: Është keqkuptuar se si Perëndia punon në histori) Akuza është se Bibla thotë që i tërë shkrimi është i dobishëm dhe që gjithashtu deklaron që urdhërimi i mëparshëm është i dobët dhe i padobishëm, … Lexo Më Shumë

“Nëse Jezusi ishte Zot, përse Ai nuk dinte se kur do të rikthehej?”

Mateu 24:36; Marku 13:32 (Marku 13:30-32), “Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë, derisa e gjithë kjo të ketë ndodhur. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Sa për atë ditë dhe atë orë, askush nuk e … Lexo Më Shumë

Jezusi i lejoi apo jo dishepujt të kenë shkopinj?

Jezusi i lejoi (Marku 6:8) apo nuk i lejoi (Mateu 10:9; Luka 9:3) dishepujt e tij të mbanin një shkop gjatë udhëtimit të tyre? (Kategoria: është keqkuptuar përdorimi i greqishtes) Është supozuar që shkrimtarët e Ungjijve janë në mospërputhje me njërin tjetrin në lidhje me atë nëse Jezusi i ka … Lexo Më Shumë

Gjon pagëzori ishte apo nuk ishte Elija që do të vinte?

Gjon pagëzori ishte (Mateu 11:14;17:10-13) apo nuk ishte Elija që do të vinte (Gjoni 1:19-21)? (Kategoria: Është keqkuptuar konteksti historik) Mateu regjistron Jezusin duke thënë që Gjon Pagëzori ishte Elija që do të vinte, ndërsa Gjoni duket se regjistron Gjon Pagëzorin duke e mohuar këtë gjë. Arsyeja për këtë mospërputhje … Lexo Më Shumë