Mormonizmi dhe Shfajsimi prej Jezusit

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve Të Ditëve Të mëvonshme nuk e shikon shfajësimin prej Krishtit në trajtën Biblike dhe histo-Krishtere. Në vend që të mësohet që shfajësimi ka ndodhur në kryq, Mormonizmi mëson që shfajësimi ka ndodhur më herët – jo në kryq – por në Kopshtin e Getsemanit … Lexo Më Shumë

Çfarë është një kult?

Janë disa grupe religjioze të cilat janë më të vogla në krahasim me religjionet botërore. Këto grupe kanë besime dhe praktika të veçanta dhe në përgjithësi janë të vogla në numër kudo në botë. Shumë prej këtyre grupeve fetare nuk kanë asnjë marrëdhënie me Krishterimin, disa prej tyre janë larguar … Lexo Më Shumë

A është Mormonizmi kult?

Çfarë është një kult? ______________ Po, Mormonizmi konsiderohet si besim jo i Krishterë sipas doktrinës Biblike. Përse? Sepse Mormonizmi mohon mësimet esenciale Biblike dhe shton doktrina jo të vërteta. Mormonët mund të jenë njerëz të mirë, mirpo problemi nuk është tek Mormonët vetvetiu, por tek ajo çfarë ata na mësojnë. … Lexo Më Shumë

A është me të vërtetë Mormonizmi i Krishterë?

‘‘A është Mormonizmi me të vërtetë i Krishterë?’’ Përgjigja e thjeshtë është. JO. Mormonizmi nuk është besim i Krishterë. Arsyeja pse Mormonizmi nuk është i Krishterë është sepse i mohon disa prej doktrinave më kryesore të Krishterimit të vërtetë. Këtu është një listë themelore se çfarë Krishterimi i vërtetë na … Lexo Më Shumë