Përse nuk ndërhyn Perëndia?

Përse nuk ndërhyn Perëndia? Në botë ndodhin gjëra të llahtarshme. Një ditë, aty nga viti 1937, po ecja nëpër rrugët e Essenit, kur një djalë rreth të 16-ave, më del përballë. Dukej krejtësisht i sfilitur. Kishte një çehre të vrazhdë dhe lot në sy. – Çfarë të ka ndodhur? – … Lexo Më Shumë

Ku shkoi Jezusi menjëherë pas pagëzimit?

A shkoi Jezusi menjëherë në shkretëtirë pas pagëzimit të tij (Marku 1:12-13), apo së pari ai shkoi në Galile, pa dishepujt, dhe mori pjesë në dasëm (Gjoni 1:35,43; 2:1-11)? (Kategoria: Është keqkuptuar teksti) Kjo mospërputhje e dukshme pyet: ‘Ku ishte Jezusi tre ditë pas pagëzimit të tij?’ Marku 1:12-13 thotë … Lexo Më Shumë

Të krishterët kanë Bibla me tekste kontradiktore

Ky argument bazohet në supozimin që ekzistojnë tekste biblike që ndryshojnë. Me sa duket myslimanët nuk e kanë hulumtuar asnjëherë këtë pohim. Ajo çfarë ata nënkuptojnë është se ka përkthime të ndryshme që vlen për Kuranin po ashtu. Ata duhet të mësojnë që përkthimet e ndryshme i adresohen njerëzve të … Lexo Më Shumë

Jezusi nuk është Biri i Perëndisë

“Jezusi nuk është Biri i Perëndisë” Kundërshtimi mysliman Është e pamundur për Allahun të ketë bir, përndryshe ai mund të kishte vajza dhe gra, po ashtu, Allahu është një!” (shih Suren 19:35). Siç u theksua më parë, Jezusi mban pozitë të veçantë në Kuran duke mbajtur tituj të jashtëzakonshëm dhe … Lexo Më Shumë

Jezusi nuk është më tepër se një profet i zakonshëm

“Jezusi nuk është më tepër se një profet i zakonshëm” Kundërshtimi mysliman: Jezusi është profet si cilido tjetër, Jezusi erdhi vetëm për izraelitët. Muhamedi është profeti më i madh dhe i fundit i cili erdhi për tërë njerëzimin”, (shih Suret 4:171; 5:75; 33:40; 43:59; 43:63-64). Myslimanët e pranojnë Jezusin si … Lexo Më Shumë

A është e pamundur që Jezusi u ngrit prej së vdekuri?

Kur dikush thotë që nuk ka gjasa që Jezusi u ngrit prej së vdekuri, ai është duke folur logjikisht. Faktikisht probabiliteti punon fuqishëm kundër Jezusit sa i përket ngritjes prej së vdekuri. Në fund të fundit, sa njerëz janë ngritur prej së vdekuri në shekullin e fundit? Nëse do të … Lexo Më Shumë

Mormonizmi dhe Shfajsimi prej Jezusit

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve Të Ditëve Të mëvonshme nuk e shikon shfajësimin prej Krishtit në trajtën Biblike dhe histo-Krishtere. Në vend që të mësohet që shfajësimi ka ndodhur në kryq, Mormonizmi mëson që shfajësimi ka ndodhur më herët – jo në kryq – por në Kopshtin e Getsemanit … Lexo Më Shumë

Mesia është i ndryshëm nga profetët tjerë

Mesia është superior nga profetët tjerë Pasi që Kurani nuk na jep një definicion të qartë për Mesinë, ne duhet të bëjmë atë që Kurani i inkurajon myslimanët të bëjnë kuir kanë ndonjë pyetje. Në sur. 10:94 dhe 21:7 Kurani thërret në myslimanët “ti pyesin ata që lexojnë librin para … Lexo Më Shumë

“Nëse Jezusi ishte Zot, përse Ai nuk dinte se kur do të rikthehej?”

Mateu 24:36; Marku 13:32 (Marku 13:30-32), “Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë, derisa e gjithë kjo të ketë ndodhur. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Sa për atë ditë dhe atë orë, askush nuk e … Lexo Më Shumë