Nëse Kurani është i vërtetë…

Nëse Kurani është i vërtetë, atëherë Islami është jo i vërtetë. Përse? Sepse Kurani thotë që ta besosh Ungjillin, por që të katër Ungjijtë kundërshtojnë Kuranin. Nëse Kurani thotë që mesazhi i Ungjillit është i vërtet, atëherë vetë Kurani duhet të jetë i pavërtetë sepse të që të dyja dhe … Lexo Më Shumë

Kurani, Bibla, dhe dilema Islamike

Burimi: Prifteria Ime

Ungjilli Për Muslimanët

I dashur musliman, Aasalaam mu alaikum, Ungjilli i Jezus Krishtit (Isa al Mesih) është Lajmi i Mirë. Ky është kuptimi i fjalës ‘‘Ungjill’’ në gjuhën Greke, që është gjuha origjinale e Dhiatës së Re. Është lajmi i mirë sepse Jezusi (Isa) ka përmbushur kërkesat për mbajtjen e ligjit, që nëpërmjet … Lexo Më Shumë