Jezusi nuk është Biri i Perëndisë

“Jezusi nuk është Biri i Perëndisë” Kundërshtimi mysliman Është e pamundur për Allahun të ketë bir, përndryshe ai mund të kishte vajza dhe gra, po ashtu, Allahu është një!” (shih Suren 19:35). Siç u theksua më parë, Jezusi mban pozitë të veçantë në Kuran duke mbajtur tituj të jashtëzakonshëm dhe … Lexo Më Shumë

Mesia është i ndryshëm nga profetët tjerë

Mesia është superior nga profetët tjerë Pasi që Kurani nuk na jep një definicion të qartë për Mesinë, ne duhet të bëjmë atë që Kurani i inkurajon myslimanët të bëjnë kuir kanë ndonjë pyetje. Në sur. 10:94 dhe 21:7 Kurani thërret në myslimanët “ti pyesin ata që lexojnë librin para … Lexo Më Shumë