Çfarë mund të mësojmë rreth Adventistëve?

Gjërat që i besojnë: 1. Bibla është e frymëzuar dhe e është Fjala e Zotit. 2. Triniteti: Ati, Biri, Fryma e Shenjtë janë tre personat e ZOTIT që është një. 3. Jezusi është Zot dhe gjithmonë ka ekzistuar me Atin. 4. Fryma e Shenjtë është një person. 5. Sakrifica e … Lexo Më Shumë