Muhamedi Në Bibël? (Dhiata e Re) 2/2

Nga: BibelundKoranTeam

Muhamedi Në Bibël? (Dhiata e Vjetër) 1/2

Nga: BibelundKoranTeam

Dëshmi besimi e Karimit nga Islami tek Krishti

A e korrupton Ungjillin Allahu?

Burimi: Prifteria Ime

Pesë arsye pse Kurani nuk eshte Fjala e Zotit

Burimi: Prifteria Ime

Kurani, Bibla, dhe dilema Islamike

Burimi: Prifteria Ime