Një Bisedë për Trinitetin

Kjo bisedë mund të jetë një ndihmë për të kuptuar më mirë Trinitetin. Biseda ndodhi mes një të Krishteri dhe një Muslimani. Mund të lexoni më shumë nga ky personi i krishterë që pati një bisedë me një musliman. Një student nga Arabia Saudite më thirri në mesin e vitit … Lexo Më Shumë

Çfarë është Bashkimi Hipostatik?

Termi bashkimi hipostatik është në fakt i lehtë për tu kuptuar, por koncepti prapa termit ka thellësi teologjike. Fjala ‘‘hipostatikë’’ vjen nga fjala Greke ‘‘hupostasis’’. Kjo fjalë shfaqet vetëm katër herë në Dhiatën e Re, më e njohura tek Hebrenjve 1:3 , ku Jezusi thuhet të ishte “Ai, duke qenë … Lexo Më Shumë