Ngritja e Islamit dhe gjendja e tanishme

Islami kuptohet më mirë si mbretëri ose Umma sesa si besim fetar. Drama e madhe (kozmike) është ilustruar në vështirësitë e Islamit për t’u modernizuar dhe për të qenë i rëndësishëm në një botë të lidhur mes vete që sjell mundësi të reja dhe shpresë për myslimanët. TEMA: KRIZA Çka … Lexo Më Shumë

Shënimet arkeologjike të Kuranit

Përmes dorëshkrimeve dhe shënimeve, nuk kemi shumë data arkeologjike që do të mund të ndihmojnë për vërtetimin e Kuranit. Çka ne mund të bëjmë është të shikojmë në pohimet e Kuranit dhe natyrisht a mund të kenë këto mbështetje arkeologjike. Le të fillojmë me Kiblën, ose drejtimin e lutjes. 1. … Lexo Më Shumë

Muhamedi Në Bibël? (Dhiata e Re) 2/2

Nga: BibelundKoranTeam

Muhamedi Në Bibël? (Dhiata e Vjetër) 1/2

Nga: BibelundKoranTeam

Të krishterët kanë Bibla me tekste kontradiktore

Ky argument bazohet në supozimin që ekzistojnë tekste biblike që ndryshojnë. Me sa duket myslimanët nuk e kanë hulumtuar asnjëherë këtë pohim. Ajo çfarë ata nënkuptojnë është se ka përkthime të ndryshme që vlen për Kuranin po ashtu. Ata duhet të mësojnë që përkthimet e ndryshme i adresohen njerëzve të … Lexo Më Shumë

Shfuqizimi i vargjeve kuranore

Shfuqizimi i vargjeve kuranore përfaqëson probleme për myslimanët sot. Gjithashtu ne e dimë, se njeriu mund të bëjë gabime dhe t’i korrigjojë ato, por ky rast nuk ka të bëjë me Perëndinë. Perëndia ka një dituri të pafund dhe nuk mund ta kundërshtojë vetën. Ngritja e shfuqizimi është tek fytyra … Lexo Më Shumë

Jezusi nuk është Biri i Perëndisë

“Jezusi nuk është Biri i Perëndisë” Kundërshtimi mysliman Është e pamundur për Allahun të ketë bir, përndryshe ai mund të kishte vajza dhe gra, po ashtu, Allahu është një!” (shih Suren 19:35). Siç u theksua më parë, Jezusi mban pozitë të veçantë në Kuran duke mbajtur tituj të jashtëzakonshëm dhe … Lexo Më Shumë

Jezusi nuk është më tepër se një profet i zakonshëm

“Jezusi nuk është më tepër se një profet i zakonshëm” Kundërshtimi mysliman: Jezusi është profet si cilido tjetër, Jezusi erdhi vetëm për izraelitët. Muhamedi është profeti më i madh dhe i fundit i cili erdhi për tërë njerëzimin”, (shih Suret 4:171; 5:75; 33:40; 43:59; 43:63-64). Myslimanët e pranojnë Jezusin si … Lexo Më Shumë