Muhamedi Në Bibël? (Dhiata e Re) 2/2

Nga: BibelundKoranTeam

95 Tezat e Luterit

95 Tezat e Luterit Kundërshtimi i doktor Martin Luterit në lidhje me fuqinë dhe efikasitetin e indulgjencave (faljes së mëkateve), nga Dr. Martin Luter 31 tetor 1517, Kisha në Vitenberg Nga dashuria për të vërtetën dhe dëshira për ta sjell atë në dritë, propozimet në vijim do të diskutohen në … Lexo Më Shumë

Shpirti i Shenjtë është Person hyjnor

DJ-të (Dëshmitarët e Jehovait) thonë se Shpirti i shenjtë është jofrymore d.m.th. që ai është vetëm një forcë, një fuqi, një energji që Perëndia e përdor për t’i përmbushur qëllimet e tij. Për pasojë Ai është, sipas teorisë së tyre, fuqia e Perëndisë dhe asgjë më shumë; ashtu siç mund të … Lexo Më Shumë

Muhamedi Në Bibël? (Dhiata e Vjetër) 1/2

Nga: BibelundKoranTeam

Të krishterët kanë Bibla me tekste kontradiktore

Ky argument bazohet në supozimin që ekzistojnë tekste biblike që ndryshojnë. Me sa duket myslimanët nuk e kanë hulumtuar asnjëherë këtë pohim. Ajo çfarë ata nënkuptojnë është se ka përkthime të ndryshme që vlen për Kuranin po ashtu. Ata duhet të mësojnë që përkthimet e ndryshme i adresohen njerëzve të … Lexo Më Shumë

Shfuqizimi i vargjeve kuranore

Shfuqizimi i vargjeve kuranore përfaqëson probleme për myslimanët sot. Gjithashtu ne e dimë, se njeriu mund të bëjë gabime dhe t’i korrigjojë ato, por ky rast nuk ka të bëjë me Perëndinë. Perëndia ka një dituri të pafund dhe nuk mund ta kundërshtojë vetën. Ngritja e shfuqizimi është tek fytyra … Lexo Më Shumë

Jezusi nuk është Biri i Perëndisë

“Jezusi nuk është Biri i Perëndisë” Kundërshtimi mysliman Është e pamundur për Allahun të ketë bir, përndryshe ai mund të kishte vajza dhe gra, po ashtu, Allahu është një!” (shih Suren 19:35). Siç u theksua më parë, Jezusi mban pozitë të veçantë në Kuran duke mbajtur tituj të jashtëzakonshëm dhe … Lexo Më Shumë

Jezusi nuk është më tepër se një profet i zakonshëm

“Jezusi nuk është më tepër se një profet i zakonshëm” Kundërshtimi mysliman: Jezusi është profet si cilido tjetër, Jezusi erdhi vetëm për izraelitët. Muhamedi është profeti më i madh dhe i fundit i cili erdhi për tërë njerëzimin”, (shih Suret 4:171; 5:75; 33:40; 43:59; 43:63-64). Myslimanët e pranojnë Jezusin si … Lexo Më Shumë

A është e pamundur që Jezusi u ngrit prej së vdekuri?

Kur dikush thotë që nuk ka gjasa që Jezusi u ngrit prej së vdekuri, ai është duke folur logjikisht. Faktikisht probabiliteti punon fuqishëm kundër Jezusit sa i përket ngritjes prej së vdekuri. Në fund të fundit, sa njerëz janë ngritur prej së vdekuri në shekullin e fundit? Nëse do të … Lexo Më Shumë