Nëse ne kemi Frymën e Shenjtë, përse ne na duhet Bibla?

Ne na duhet Bibla sepse ne jemi mëkatarë, dhe ne duhet t’i kemi gjërat e shkruara. Fryma e Shenjtë mban besimtarët dhe punon në ta që t’i drejtoj tek Krishti. Megjithatë, Fryma e Shenjtë nuk dominon mbi vullnetin tonë, mendjet tona dhe mendimet tona që të na ndryshojë ne sikurse … Lexo Më Shumë

Dëshmi besimi e Karimit nga Islami tek Krishti

A ka diçka absolute apo gjithçka është relative?

Po, ka gjëra që janë absolute. Mirëpo ka edhe gjëra që janë relative, por nëse gjithçka është relative, atëherë gjithçka do të ishte e vërtetë që gjithçka është relative dhe kjo do të ishte vetë shkatërruese. Prandaj të thënurit që gjithçka është relative s’mund të jetë e vërtetë. Gjithashtu njëlloj … Lexo Më Shumë

Pse Perëndia i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve të disa njerëzve ndërsa nuk i përgjigjet disa të tjerëve edhe pse ata jetojnë për Të?

Duket sikur pyetja prapa kësaj pyetje në fakt është ‘‘Pse Perëndia nuk po u përgjigjet lutjeve të mia edhe pse unë po jetojë për Të?’’ Kjo është një pyetje me të cilën shumë të Krishterë ballafaqohen. Duket më e kuptueshme që nëse ne jetojmë për Zotin, Ai patjetër që do … Lexo Më Shumë

Si e kupton Pjetri natyrën e Jezusit: nga qielli apo vëllai?

Simon Pjetri e kupton përmes një zbulese nga qielli që Jezusi ishte Krishti (Mateu 16:17), ose nga vëllai i tij Andreu (Gjoni 1:41)? (Kategoria: Është një interpretim tepër i fjalëpërfjalëshëm) Theksimi tek Mateu 16:17 është që Simoni nuk e ka dëgjuar këtë gjë thjesht nga dikush tjetër: Perëndia ia kishte … Lexo Më Shumë

Profecitë false të DJ-ve

Është një fakt trishtues që shumica e DJ-ve mbeten duke mos e njohur historinë e sektit të vet. Kur pyeten për historinë e sektit, ata dinë shumë pak ose aspak, dinë vetëm ç’u kanë thënë udhëheqësit e tyre dhe emrat e udhëheqësve të hershëm, si p.sh. Rasëlli dhe Radhërfordi. Ata … Lexo Më Shumë

Si ishte emri i babait të Jozefit: Jakobi apo Eli?

A ishte Jakobi (Mateu 1:16) apo Eli (Luka 3:23) i ati i Jozefit, burrit të Marisë? (Kategoria: Është keqkuptuar përdorimi i hebraishtes) Përgjigja e kësaj pyetje është e thjeshtë por kërkon pak sqarim. Shumë dijetarë sot bien pajtohen që Mateu jep gjenealogjinë e Jozefit dhe Luka jep atë të Marisë, … Lexo Më Shumë