“Nëse Jezusi ishte Zot, përse Ai nuk dinte se kur do të rikthehej?”

Mateu 24:36; Marku 13:32 (Marku 13:30-32), “Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë, derisa e gjithë kjo të ketë ndodhur. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Sa për atë ditë dhe atë orë, askush nuk e … Lexo Më Shumë

Çfarë është Bashkimi Hipostatik?

Termi bashkimi hipostatik është në fakt i lehtë për tu kuptuar, por koncepti prapa termit ka thellësi teologjike. Fjala ‘‘hipostatikë’’ vjen nga fjala Greke ‘‘hupostasis’’. Kjo fjalë shfaqet vetëm katër herë në Dhiatën e Re, më e njohura tek Hebrenjve 1:3 , ku Jezusi thuhet të ishte “Ai, duke qenë … Lexo Më Shumë

Dorëshkrimet e Dhiatës së Re

Shumë myslimanë pohojnë se ne kemi probleme të njëjta duke u brengosur për numrin e madh të viteve që ndajnë shkrimin prej ngjarjeve në fjalë. Pasi që ne nuk kemi dokumente origjinale, përmbajtja, besueshmëria e kopjeve vihet në dyshim. Dhe a është ky mohim korrekt? T’i marrim për shembull dorëshkrimet … Lexo Më Shumë

A Është Perëndia Dizajnuesi i Madh?

Në një radio intervistë, Oven Gingeriç, profesor i astronomisë dhe i historisë së shkencave në Qendrën Harvard-Smithson për astrofizikë, fliste për implikimet e rritjes së njohurisë rreth universitetit. Fillimisht, sipas Gingeriçit, ‘ekzistojnë aq shumë detaje të mrekullueshme, të cilat vetëm pak të ndryshoheshin, do ta bënin të pamundur jetën këtu, … Lexo Më Shumë

A Është Dikush Këtu?

Nëse apostujt e ateizmit janë duke thënë të vërtetën prerazi, që Perëndia nuk është relevant, do të duhej t’i aplaudojmë pikëpamjet e tyre – apo t’i ulim kokat tona në dëshpërim? Nëse Sigmund Frojdi kishte të drejtë që ‘Perëndia’ është një iluzion fëmijëror nga i cili duhet hequr dorë, atëherë … Lexo Më Shumë

Emri i Jezusit në librin e Veprave

Revistat e Dëshmitarët e Jehovait, p.sh. Kulla e Rojës, herë pas here kanë artikuj që e përsërisin idenë se i vetmi emër që vlen të përdoret për Perëndinë është Jehova (kur në fakt nuk është kështu). Theksi i tyre gjatë gjithë kohës bie mbi emrin që përdoret (jo në karakterin … Lexo Më Shumë

A është Kurani mrekulli?

Myslimanët shpallin se Muhamedi ishte analfabet. Ata arsyetojnë: “si mundet që një analfabet të shkruajë një libër si Kurani?” Me anë të kësaj ata nënkuptojnë se autorësia e Kuranit nuk mund të jetë bërë nga dikush i cili nuk lexon, kështu vazhdimisht shkrimi i tij është një mrekulli, që në … Lexo Më Shumë

3: “Librat e Dhiatës së Re janë libra të veçantë sepse janë libra Apostolik”

Fakti i tretë që të gjithë të Krishterët duhet ta dijnë rreth Kanunit të Dhiatës së Re është që të gjitha librat e Dhiatës së Re janë të lidhura shumë afërsisht me apostujt. Kush janë apostujt dhe pse është kjo gjë kaq e rëndësishme? Apostujt janë pjestarët origjinal të dymbëdhjetë … Lexo Më Shumë

A mund ta adhurojmë e t’i lutemi Jezusit?

Dëshmitarët e Jehovait gjithmonë protestojnë fuqimisht ndaj faktit që të krishterët i lutemi Jezusit. Meqë ata nuk e pranojnë faktin që Jezusi është Perëndi, sigurisht që nuk mund të pranojnë se mund t’i lutemi Atij. Në anën tjetër, i krishteri, që e di se Jezusi është Perëndi, nuk ka problem të … Lexo Më Shumë