Rreth Nesh & Kontakti

Rreth Nesh:

πολογα (ἀπό – λογικός) – (apo – logikos)

Definicioni: ‘‘apo’’ do të thotë (prej, nga) dhe ‘‘logikos’’ do të thotë, (të mendosh me kujdes dhe në mënyrë logjike rreth gjërave)

Çka është Apologjetika?

Na Kontaktoni:

Gabim: S’u gjet formular kontaktesh.