A ishin 14 apo 13 gjenerata nga mërgimi në Babiloni deri tek Krishti?

A ishin katërmbëdhjetë (Mateu 1:17) apo trembëdhjetë (Mateu 1:12-16) gjenerata nga mërgimi në Babiloni deri tek Krishti? (Kategoria: Është keqkuptuar përdorimin e hebraishtes) Ashtu si Mateu e pohon qartë (1:17), ishin katërmbëdhjetë gjenerata. Në pjesën e parë janë katërmbëdhjetë emra, në të dytën pesëmbëdhjetë dhe në të tretën katërmbëdhjetë. Ndoshta … Lexo Më Shumë

Bibla në përkthimin Bota e Re

Organizata e DJ-ve (Dëshmitarët e Jehovait), për të mësuar anëtarët e saj, ka nxjerrë një version të sajin të Biblës në anglisht. Ky version quhet përkthimi Bota e Re (BR). DJ-të thonë se versione të tjera të Biblës janë të gabuara dhe të pasakta, përmbajnë keqpërkthime, gabime etj. Ata thonë … Lexo Më Shumë

Pse njësoj nuk u tregohet atyre grave për trupin e Jezusit?

Tek (Mateu 16:2;28:7; Marku 16:5-6; Luka 24:4-5;23), grave ju thuhet se çfarë ka ndodhur me trupin e Jezusit, ndërsa tek (Gjoni 20:1) Marisë nuk i tregohet kjo gjë. (Kategoria: Tekstet janë në pajtueshmëri nëse u kushtohet më tepër vëmendje) Engjëjt i tregojnë grave që Jezusi ishte ngritur nga të vdekurit. … Lexo Më Shumë

Mesia është i ndryshëm nga profetët tjerë

Mesia është superior nga profetët tjerë Pasi që Kurani nuk na jep një definicion të qartë për Mesinë, ne duhet të bëjmë atë që Kurani i inkurajon myslimanët të bëjnë kuir kanë ndonjë pyetje. Në sur. 10:94 dhe 21:7 Kurani thërret në myslimanët “ti pyesin ata që lexojnë librin para … Lexo Më Shumë

A e korrupton Ungjillin Allahu?

Burimi: Prifteria Ime

Historia e sektit Dëshmitarët e Jehovait

Sekti Dëshmitarët e Jehovait është një sekt relativisht i ri, meqë ka nisur nga fundi i shekullit të 19-të. Ai nuk është pjesë e Krishterimit të rrjedhës kryesore, duke qenë kështu, siç e quajmë, një sekt i rremë, d.m.th. një grup që ndjek mësimet e një personi apo disa personave … Lexo Më Shumë

Dëshmia e dorëshkrimit të Kuranit

Analiza e dorëshkrimit të Kuranit na paraqitet me probleme unike që nuk hasen në Bibël. Përderisa ne mund të gjejmë dorëshkrime të shumta të Biblës të shkruara 700-900 vjet më herët, në kohën kur letra e qëndrueshme ende nuk ishte përdorur. Dorëshkrimi i Kuranit gjatë shekullit që pretendon se është … Lexo Më Shumë

A është Shkrimi i dobishëm apo jo?

A është tërë shkrimi i dobishëm (2Timoteu 3:16) apo nuk është i dobishëm (Hebrenjëve 7:18)? (Kategoria: Është keqkuptuar se si Perëndia punon në histori) Akuza është se Bibla thotë që i tërë shkrimi është i dobishëm dhe që gjithashtu deklaron që urdhërimi i mëparshëm është i dobët dhe i padobishëm, … Lexo Më Shumë

Allahu – Perëndia i islamit

Në çastin kur një mysliman lind dhe kur përsëri në shtratin e tij të vdekjes shtrihet, shtatë fjalë arabe i përsëriten në vesh: La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah!; e që do të thotë: nuk ka Zot përveç Allahut; Muhamedi (është) profet i Allahut. Kjo kredo që është pika … Lexo Më Shumë